Γ’ Βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανέγερση κτιρίου υπηρεσιών της ΠΕΔΑ στην Ελευσίνα Αττικής.

Βασική μας πρόθεση είναι η αναγνώριση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής. Κεντρική μας επιλογή αποτελεί η προσπάθεια, τόσο εντός του κτιρίου όσο και εκτός, να διευρύνουμε τους ενδιάμεσους χώρους. Ως ένα κτίριο γραφείων δημόσιας υπηρεσίας, η λειτουργικότητα για τους επισκέπτες-χρήστες και η διαμόρφωση ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος, έχουν καθοριστική σημασία στην πρόταση.

.