Συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης (ΝΑΜΣ)

Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης που χωροθετείται στο οικόπεδο τουπρώην εργοστασίου του ΧΥΜΟΦΙΞ βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Σπάρτηςκαι διεκδικεί το ρόλο του στην ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς τηςπόλης και επανένταξης -υπό νέα λειτουργία- ενός ανενεργού βιομηχανικού κτιρίου, τοοποίο μαζί με τη νέα κτιριακή προσθήκη στην πρότασή μας γίνεται στοιχείο μιας νέαςαρχιτεκτονικής ενότητας. Η δομή του ΧΥΜΟΦΙΞ γίνεται συνθετικό στοιχείό της νέαςσύνθεσης, ενώ η συνολική πρόταση οργανώνεται γύρω από μία υπερυψωμένηπλατεία πάνω στην οποία καταλήγει η υπαίθρια διαμόρφωση του περιβάλλοντοςχώρου.

Στην πρότασή μας, ο χώρος των εργαστηρίων έχει το ρόλο στοιχείουαναφοράς για τους χώρους των εκθέσεων και την υπαίθρια διαμόρφωση ως έναςχώρος παραγωγής-προετοιμασίας των προς έκθεση ευρημάτων και υπό αυτή τηνέννοια είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης και εμπλουτισμένηςμουσειακής εμπειρίας. Η ανυψωμένη πλατεία και ο χώρος των εργαστηρίωναποτελούν τα συνδετικά στοιχεία μεταξύ των μόνιμων εκθέσεων, των εργαστηρίων,των υπαρχουσών αρχιαιοτήτων και εν τέλει του συνόλου της προτάσης. Η δυτική όψηδιαμορφώνεται από συμπαγείς όγκους με αναφορά στο ΧΥΜΟΦΙΞ ενώ η ανατολικήόψη λειτουργεί ως οθόνη προβολής των εργαστηριακών λειτουργιών προς τηνυπαίθρια διαμόρφωση. Τα υλικά που επιλέγονται και ο τρόπος διαμόρφωσης τωνόψεων λογοδοτούν στο χαμηλο ενεργειακο αποτύπωμα της κατασκευής (πχ τοπικάυλικά), που επιπλέον μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού ηλιασμού καιαερισμού εξοινομούνται ενεργειακοί πόροι.

Στην οργάνωση της εκθεσιακής πορείας, η διόρωφη οργάνωση των μόνιμωνεκθέσεων ανταποκρίνεται σε έναν χωροχρονικό δυισμό των ενοτήτων από τημουσειολογική προμελέτη ενώ την ίδια στιγμή η διάταξη των ενοτήτων αφενόςανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, αφετέρου επιτρέπει καιενναλλακτικές μορφές οργάνωσης των εκθέσεων ανάλογα με τις ανάγκες τωναρχαιολογικών ερευνών.

Τελικά η προταση προσανατολιζεται σε ενα μουσείο – ανυψωμένη πλατεία πουμπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα των κατοίκων και ταυτόχρονα να προσφέρειμια ιδιαίτερη μουσειακή εμπειρία με έμφαση στην αλληλεπιδράση με το χώρο, τοπεριεχόμενο των εκθέσεων και των λειτουργιών ενος διαδραστικού μούσειου.

Entry in the architectural competition for the New Archaeological Museum of Sparta (NAMS)

The New Archaeological Museum of Sparta is placed on the city boundaries,on the plot of the ex-industrial building of XYMOFIX and it seeks its role indesignating the city’s rich cultural heritage. It also seeks its reintegration in the city lifeby creating a new architectural unity with the addition of a new construction.

The XYMOFIX’s structure becomes a crucial element of our proposal which is organisedaround an elevated square on which the outdoor landscape ends. In our proposal,the laboratories play the role of a reference key element for the exhibition spaces andthe outdoor space, as a production space of the discoveries exhibited. Therefore, thelaboratories space is an integral part of an enriched and complete museumexperience. The elevated square and the laboratories also constitute the conjuctiveelements between the permanent exhibition, the laboratories, the existing antiquities.The western facade is formmed of solid volumes with reference to XYMOFIX, whilethe eastern facade functions as a projection of the laboratories’ operations on theoutdoor landscape.

The chosen materials and the way of the facade configurationgive an account to the construction’s low energy deprivation, along with the bestutilisation of natural light and ventilation.Concernig the exhibitions’ development configuration, the two floororganisation of the mpermanent exhibitions refers to a spacio-temporal dualism ofmuseological research and at the same time answers to its special achitecturaldemands. Furthermore, alternative ways of organising the exhibition chapters areallowed through our design proposal, in relation to archaeological research.

Finally, our proposal is orientated to a museum-square that can be integratedin people’s everyday life and at the same time it is able to offer a special museumexperience, emphasising on the visitors’ interaction with space, exhibitions and otherfunctions of such an interactive museum.

.